Өсімдіктер биотехнологиясы және селекциясы зертханасы

Какимжанова

Алмагуль Апсаламовна

Биология ғылымдарының докторы, доцент

Өсімдіктер биотехнологиясы, селекциясы, молекулалы биология аймағының маманы. 170 тен астам ғылыми еңбектердің, Қазақстан Республикасының 10 инновациялық  патенттер және  Ресей Федерациясының 1 патентінің,  картоптың  жаңа «Астаналық» сортының, жаздық жұмсақ бидайдың «Казахстан 20» және «Ақ Орда» сорттарының авторы.

ORCID ID – 0000-0002-7797-6867

Scopus ID – 56031411400

Зерттеулер бағыттары

 • Биотехнология әдістерін қолданып, қоршаған ортаның қолайсыз абиотикалық және биотикалық факторларына төзімді өсімдік сорттарымен жаңа түрлерін шығару;
 • Молекулалы-генетикалық талдау әдістерін қолданып, өсімдік түрлерін, сорттарын және оның патогендерін генотиптеу;
 • Картоп, терек өсімдіктерін саңырауқұлақ және бактериялық, вирустық аурулардан сауықтыру және микроклонды көбейту;
 • Молекулалы-генетикалық маркерлерді қолданып, бидайды және картопты паспорттау және идентификациялау;
 • Мұнай көмірсуларын утилизациялауға қабілетті микроскопиялық саңырауқұлақтардың сринингі, бөліп алу және зерттеу.

Инновациялық әзірлемелер

 • Жаздық жұмсақ бидайдың сорттары «Байтерек», «Казахстан 20», «Ақ орда»;
 • «Астаналық» картоп сорты;
 • Аэропонды құрылғыны қолданып, картоптың вируссыз минитүйнектерін өндіру технологиясы;
 • Өсімдіктер биотехнологиясы және селекциясында фузариозды тамыр шірікке төзімділігі  үшінFusarium graminearum F3 штаммын қолдану;
 • Өсімдіктер биотехнологиясы және селекциясында гельминтоспориозды тамыр шірікке төзімділігі үшін  Bipolarissorokinianaсаңырауқұлағының B1.4 штаммдарын қолдану;
 • Өсімдіктер биотехнологиясы және селекциясында картоптың фузариозға төзімділігі үшін Fusarium solaniсаңырауқұлағының штаммдарын қолдану.

Басты басылымдар

Nurtaza A., Magzumova G., Yessimseitova A., Karimova V., Shevtsov A., Silayev D., Lutsay V., Ramankulov Y., Kakimzhanova A.
Micropropagation of the endangered species Malus niedzwetzkyana for conservation biodiversity in Kazakhstan//In vitro cellular & developmental biology-plant. - 2021

Kakimzhanova, A., Dyussembekova, D., Nurtaza, A., Yessimseitova, A., Shevtsov, A., Lutsay, V., Ramankulov, Y., Kabieva, S.
An Efficient Micropropagation System for the Vulnerable Wild Apple Species, Malus sieversii, and Confirmation of Its Genetic Homogeneity // Erwerbs-Obstbau. - 2022

Nurtaza, A., Karimova, V., Magzumova, G., Muranets, A., Kakimzhanova, A
Effect of pH, light intensity, and fertilizers on acclimatization of endangered rooted plantlets Malus niedzwetzkyana for restoration in nature // Journal of Plant Nutrition. - 2022

Sarsen, A., Saginova, M., Aktayeva, S., Akishev, Z., Kiribayeva, A., Manabayeva, S., Mussakhmetov, A., Kakimzhanova, A., Khapilina, O., Akhmetollayev, I., & Khassenov, B.
(2022) DNA barcoding of rare and endangered plant species of the Republic of Kazakhstan. Eurasian Journal of

Kirillov, V., Pathak, A., Patel, S., Daulenova, M., Dyussembekova, D., Stikhareva, T., Rakhimzhanov, A., Kakimzhanova, A
Micropropagation of Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex A.Blytt: an economically important ornamental plant // In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant. - 2023