Молекулярлы диагностикалық тәсілдерді әзірлеуге арналған зертхана

Ахметоллаев

Ильяс Амирханович

Зертхана меңгерушісі, б.ғ.к.

Молекулалық биология, олигонуклеотидтердің химиялық синтезі және модификациясы, молекулалық диагностика құралдарын жасау саласындағы маман. 25-тен астам жарияланым мен үш патенттің авторы. 2020 жылы “Халық алғысы” медалімен марапатталған.

ORCID ID – 0000-0002-6219-4002

Scopus ID – 57367964400

Қызмет түрлері

  • Праймер синтезі;
  • Олигомерлердің синтезі;
  • Ұзын олигомерлердің синтезі;
  • Олигонуклеотидтердің модификациясы (5 ‘ флуоресцентті белгілермен белгілеу);
  • De novo гендерінің синтезі;
  • Нақты уақыт режимінде ПТР әдісімен SNP талдау жиынтықтарын құру;
  • Жұқпалы ауруларды анықтауға арналған жиынтықтар жасау.

Патенттер

  • Инновациялық патент нөмірі: 30796, жариялану мерзімі: 25.12.2015. Микросателлиттік маркерлерді қолдану негізінде картоптың сорттары мен формаларын анықтау әдісі.
  • Инновациялық патент нөмірі: 29151 жариялану мерзімі: 17.11.2014. PET28c генетикалық құрылымы-рекомбинантты ақуыз cagA Helicobacter pylori экспрессиясына арналған.
  • Патент нөмірі: 28630, жариялану мерзімі: 16.06.2014. Нақты уақыттағы полимеразды тізбекті реакция негізінде Варфарин дозаларын таңдаудың жедел әдісі.

Басты басылымдар

Perfilyeva Y., Berdygulova Z., Mashzhan A., Zhigailov A., Ostapchuk Y., Naizabayeva D., Cherusheva A., Bissenbay A., Kuatbekova S., Abdolla N., Nizkorodova A., Kulemin M., Shapiyeva Z., Sayakova Z., Perfilyeva A., Akhmetollayev I., Maltseva E., Skiba Y.A, Mamadaliyev S., Dmitrovskiy A.
Molecular and seroepidemiological investigation of Сoxiella burnetii and spotted fever group rickettsiae in the southern region of Kazakhstan // Ticks Tick Borne Dis. 2023 Nov;14(6):102240. doi: 10.1016/j.ttbdis.2023.102240. Epub 2023 Aug 28. Процентиль – 77, рейтинг журнала по WOS – Q2, IF-3,2.

Kuibagarov M., Makhamed R., Zhylkibayev A., Berdikulov M., Abdrakhmanov S., Kozhabayev M., Akhmetollayev I., Mukanov K., Ryskeldina A., Ramankulov Y., Shustov A., Bauer C., Shevtsov A.
Theileria and Babesia infection in cattle - First molecular survey in Kazakhstan // Ticks Tick Borne Dis. 2023 Jan;14(1):102078. PMID: 36395616 DOI: 10.1016/j.ttbdis.2022.102078, Процентиль – 77, рейтинг журнала по WOS – Q2, IF-3,2.

Kanayev D., Abilmazhenova D., Akhmetollayev I., Sekenova A., Ogay V., Kulyyassov A.
Detection of Recombinant Proteins SOX2 and OCT4 Interacting in HEK293T Cells Using Real-Time Quantitative PCR // Life 2023, 13(1), 107; PMID: 36676054 PMCID: PMC9862934 DOI: 10.3390/life13010107. Процентиль – 54, рейтинг журнала по WOS – Q2, IF-3,2.

Kalendar R., Shustov A., Akhmetollayev I., Kairov U.
Designing Allele-Specific Competitive-Extension PCR-Based Assays for High-Throughput Genotyping and Gene Characterization // Front Mol Biosci. 2022 Mar 1;9:773956. PMID: 35300118 PMCID: PMC8921500 DOI: 10.3389/fmolb.2022.773956. Процентиль – 70, рейтинг журнала по WOS – Q2, IF-5.

Mukhtarova K., Zholdybayeva E., Kairov U., Akhmetollayev I., Nurimanov C., Kulmirzayev M., Makhambetov Y., Ramankulov Y.
Whole-Exome Sequencing Reveals Pathogenic SIRT1 Variant in Brain Arteriovenous Malformation: A Case Report // Genes (Basel). 2022 Sep 21;13(10):1689. PMID: 36292575 PMCID: PMC9601721 DOI: 10.3390/genes13101689, Процентиль – 63, рейтинг журнала по WOS – Q2, IF-3,5.

Zhigailov A., Maltseva E., Perfilyeva Y., Ostapchuk Y., Naizabayeva D., Berdygulova Z., Kuatbekova S., Nizkorodova A., Mashzhan A., Gavrilov A., Abayev A., Akhmetollayev I., Mamadaliyev S., Skiba Y.
Prevalence and genetic diversity of coronaviruses, astroviruses and paramyxoviruses in wild birds in southeastern Kazakhstan // Heliyon. 2022 Oct 31;8(11):e11324. PMID: 36353173 PMCID: PMC9638769 DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e11324, Процентиль – 70, рейтинг журнала по WOS – Q2, IF-4.

Aitkulova A., Mukhtarova K., Zholdybayeva E., Medetov Y., Dzhamantayeva B., Kassymbek K., Utupov T., Akhmetollayev I., Akshulakov S., Kulmambetova G., Ramankulov Y.
Activated leukocyte cell adhesion molecule/cluster of differentiation 166 rs10933819 (G>A) variant is associated with familial intracranial aneurysms // Biomed Rep. 2022 Jun 7;17(2):65., PMID: 35815187 PMCID: PMC9260160 DOI: 10.3892/br.2022.1548, Процентиль – 71, рейтинг журнала по WOS – Q3, IF-2.3.

Tarlykov P., Atavliyeva S., Auganova D., Akhmetollayev I., Loshakova T., Varfolomeev V., Ramankulov Y.
Mitochondrial DNA analysis of ancient sheep from Kazakhstan: evidence for early sheep introduction // Heliyon. 2021 Sep 16;7(9):e08011., PMID: 34585018 PMCID: PMC8453193 DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e08011, Процентиль – 70, рейтинг журнала по WOS – Q2, IF-4.