Ақпарат үшін құжаттар

Тірі өзгертілген ағзалардың қаупін бағалау жөніндегі нұсқаулықтар:

Генетикалық түрлендірілген объектілердің айналымын реттеу мәслелері бойынша мемлекеттік органдардың өщара ісөқимылы жөніндегі жол картасы: