Көрсетілетін қызметтердің тізімі

Ұлттық биотехнология орталығы заңды және жеке тұлғаларға кең ауқымда сараптама жүргізу, зерттеулер орындау үшін құрал-жабдықтар ұсыну жөнінде қызметтер көрсетеді. Бұдан басқа, ҰБО қызметкерлері оқыту семинарлары мен консультацияларөткізеді, ғылыми жұмыстарды рецензиялайды. Қызметтердің толық тізбесі төменде көрсетілген.

Адам генетикасы және медицина

 • Адамды генотиптеу.
 • Адамның жүрек-қантамыр, онкологиялық ауруларға, асқазан-ішек жолы мен зат алмасу ауруларына генетикалық жағынан бейімдігін анықтау.
 • Өмір салтын өзгерту үшін жеке генетикалық талдау жасау.
 • Тұқым қуалайтын бүйрек патологиясы бар балаларды сырқат белгісіне дейін ерте кезде диагностикалау.
 • мт-ДНҚ мен Y-хромосома пішіні негізінде генетикалық генеалогияны анықтау.
 • HLA-пішінді анықтау.
 • Жүрек-қантамыр ауруларына шалдыққан пациенттер үшін тромболитикалық препараттарды қабылдау мөлшерін жеке таңдау.
 • Қан құрамындағы ферменттер, көмірсутек құрамдастар деңгейін, пигментті және су-электролит алмасуларды анықтау.
 • Қоспалы сынамалардың мультиплексті анализы әдісімен (MLPA) адамның генетикалық ауруларын Тапсырыс берушінің жиынтығымен детекциялау.
 • Адамның қан тобын ПТР әдісімен анықтау.

Молекулалы генетика және генетикалық инженерия

 • Өсімдіктер мен жануарларды генотиптеу.
 • Бактериялар мен вирустардың нуклеотидті тізбектілігін толық геномды және ішінара анықтау.
 • Бактериялар, өсімдіктер мен жануарларды молекулалы-генетикалық әдістермен түрлеріне қарай бір жүйеге келтіру.
 • Көптеген рет қайталанатын тандемді мультилокусты талдау әдісін  (MLVA) пайдаланып, бруцеллаларды генотиптеу.
 • Өсімдіктердің, жануарлардың және тағам өнімдерінің үлгілерінен ДНҚ мен РНҚ бөліп алу.
 • Олигонуклеотидтер синтезі  150-ге дейінгі қоспалар.
 • Флуоресцентті-таңбаланған олигонуклеотидтер мен TaqMan-зонды синтезі.
 • de novo гендерінің 500 п.о.-дан 3000 п.о-ға дейін синтезі.
 • Бактериялар, ашытқылар, сүт қоректілер мен өсімдіктердің жасушаларында гендерді клондау және рекомбинантты ақуыздарға қол жеткізу.

Экология және биоремедиация

 • Өсімдіктерге, топырақ пен су қоймаларына микробиологиялық талдау жүргізу.
 • Консультационное сопровождение Биоремедиациялық жұмыстарға консультациялық қолдау көрсету.
 • Табиғи ортаға экологтық-аналитикалық мониторинг жасау.
 • Қоршаған орта объектілерінде ауыр металдардың болуын атомдық-адсорбционды спектрофотометрия тәсілімен анықтау.

Жасушалық биология және иммунология

 • Адам мен жануарлардың діңгекті жасушалары культурасына қол жеткізу.
 • Адам мен жануарлардың мезенхимальды және плюрипотентті діңгекті жасушаларын сәйкестендіру.
 • Діңгекті жасушалардың  дифференциалды әлеуетін (потенциалын) бағалау.
 • Жасуша культураларын микоплазмалармен контаминациялануына (былғануына) тестілеу.
 • Биопрепараттардағы бактериялы эндотоксиндердің деңгейін сан жағынан айқындау.
 • Диплоидты адам фибробласттарына және қорытылатын жасуша линияларын алу мен культивирлеу.
 • Биологиялық белсенді қоспаларға, патогендерге және жасуша маркерлеріне қарсы поликлональды және моноклональды антиденелерді алу.
 • Пероксидазамен коньюгирленген түр-тұқымға қарсы антиденелерге қол жеткізу немесе FITS.

Өсімдік шаруашылығы

 • Шыны түтікшедегі өсімдіктерді микроклональды көбейту, картоптың элита, суперэлита және супер-супер элита сорттарының шағын түйнектерін алу.
 • Картоптың вирустық инфекцияларын ИФТ мен ПТР әдісімен сәйкестендіру.
 • Ағаш өсімдіктерін микроклональды көбейту, екпе көшеттері мен көшеттерін алу.
 • Ағаш өсімдіктерін вирустық, саңырауқұлақ пен бактериальды аурулардан сауықтыру.
 • Бұршақ дәнді өсімдіктерде ақуыздар қорының бар-жоғына изоферментті талдау мен оны анықтау.