AP19576421 «Қазақстанда айналымда жүрген цестодтардың кейбір түрлерінің генетикалық сипаттамасы»

Өзектілігі

Цестодоздар – негізінен Taenia spp. және Mesocestoides spp. түрлерінің таспа құрттары тудыратын, күрделі өмірлік циклі бар, жабайы және ауылшаруашылық жануарларының (адамдардың) айтарлықтай ауруға шалдығуына және өліміне ықпал ететін, сонымен қатар мал шаруашылығына айтарлықтай экономикалық зиян келтіретін инфекциялар. Цестодоздар Қазақстанда кең тараған, адамдарда, иттерде, мал және жабайы жануарларда кең таралған. Орталық және Солтүстік Қазақстан территориясындағы цестодтардың кейбір түрлерінің генетикалық ерекшеліктерін зерттеу инвазияны бақылау және осы аурудың диагностикалық және алдын алу шараларын одан әрі дамыту мақсатында жүзеге асырылады. Зерттелетін аймақта цестодоздарды зерттеу бойынша жеке мәліметтер ғана бар, Taenia spp. және Mesocestoides spp. қоздырғыштарының түр-генетикалық әртүрлілігін зерттеу туралы ақпарат жоқ, бұл диагностика мен эпидемиологиялық салыстырмалы талдауды жүргізуді қиындатады. жалпы елдегі жағдай.

Бұл жобаның негізгі идеясы әдеттен тыс цестодтардың негізгі таралу жолдарын белгілеу мақсатында орталық және солтүстік Қазақстан аумағында тіршілік етудің әртүрлі кезеңдерінде (аралық және түпкілікті иелері) таралатын Taenia spp. және Mesocestoides spp. түрлерін құру болып табылады. экологиялық қауымдастықтардағы көптеген жануарлар түрлері үшін.

Жергілікті жабайы азу иттерге тән емес цестодтардың кейбір түрлерінің берілу жолдарын түсіну үшін зерттелетін аймақта қолжетімді ашық көздермен алдын ала жұмыс жүргіздік. Дегенмен, генетикалық ақпаратпен расталатын көптеген паразитологиялық деректердің болмауына байланысты цестодтың белгілі бір түрінің толық өмірлік циклін көрсету мүмкін емес. Бұл зерттеулерді аяқтау керек. Сұрақ ашық күйінде қалып отыр: жаңадан табылған цестодтардың түрлері классикалық паразитологиялық әдістердің жетілмегендігінен бұрын анықталмады, әлде басқа аймақтардан немесе көрші елдерден әкелінді ме? Бұл зерттеулер Қазақстан аумағында жүргізілген жоқ.

Мақсаты

Жобаның мақсаты биоақпараттық технологиялар мен молекулалық генетика әдістерін қолдану арқылы орталық және солтүстік Қазақстан аумағында таралатын Taenia spp. және Mesocestoides spp. патогендерінің әртүрлі типтерінің генетикалық сәйкестігін анықтау.

Күтілетін нәтижелер

– жабайы азулар мен олардың қоректік тізбегіне кіретін жануарлар мен құстардың басқа түрлерінен Taenia spp. және Mesocestoides spp. қоздырғыштарын анықтау үшін биологиялық материал жинау жүргізілді;

– морфометриялық және морфологиялық сипаттамалары негізінде цестодтардың зерттелетін түрлерінің таксономиялық тиістілігі анықталды;

– өмірлік цикл сатысына байланысты цестодтардың геномдық ДНҚ-сын бөліп алудың хаттамалары мен әдістері әзірленді және геномдық ДНҚ коллекциясы жасалды;

Taenia spp. және Mesocestoides spp. қоздырғыштары геномының маркерлік аймақтарының ампликондарын генерациялау үшін ПТР талдауы жүргізілді;

– маркер гендерінің нуклеотидтер тізбегі Сэнгер секвенирлеу әдісі арқылы алу және GenBank деректер базасына депозитке салынды;

– биоинформатикалық талдау жүргізілді және зерттелетін аумақта айналатын әртүрлі жануарлар мен құстарда Taenia spp. және Mesocestoides spp. қоздырғыштарының түр сәйкестігі анықталды.

– қоректік тізбекті ескере отырып, жабайы канидтердегі Taenia spp. және Mesocestoides spp. қоздырғыштарының анықталған түрлерінің негізгі таралу жолдары белгіленді.

Жоба молекулярлық паразитология саласында жоғары білікті мамандарды даярлайды. Ғылым магистрі академиялық дәрежесін алу үшін екі диссертация және екі диссертация дайындалады.

Жоба жетекшісі

Киян Владимир Сергеевич, PhD докторы, ассоцирленген профессор. Хирш индексі 4, Researcher ID: О-7403-2017, ORCID: 0000-0001-9787-9151, Scopus Author ID: 6701646393.

Зерттеу тобының мүшелері

Смагулова Айнура Муратовна,Техника ғылымдарының магистрі. Хирш индексі 2, Researcher ID: P-7618-2017, ORCID: 0000-0002-3067-3666, Scopus Author ID: 57213811809

Уахит Рабиға Сейтбатталқызы, Техника ғылымдарының магистрі.  Хирш индексі 1, ORCID: 0000-0001-7737-7162, Scopus Author ID: 57226673682

Ляльченко Александр Сергеевич, Ауыл шаруашылығы ғылымдарының магистрі. ORCID: 0000-0002-3232-6342.

Жобаның ғылыми жетекшісі мен зерттеу тобы мүшелерінің жоба тақырыбына қатысты жарияланымдары мен қорғау құжаттары

 1. Chien-Hung Chen, Vladimir Kiyan, A.A. Zhylkibayev, Dubek Kazyken, Olga Bulgakova, Kent E. Page, Rakhmet I. Bersimbaev, Eric Spooner and Dos D. Sarbassov. Autoregulation of the mTOR Complex 2 integrity is controlled by the ATP-dependent mechanism. J. Biol. Chem. – 2013. – V. 288 (38). – P. 27019-27030. IF-4,65. Q1. Процентиль – 90. DOI: 10.1074/jbc.M113.498055.
 2. Kazyken D., Kiyan V., Kaz Y., Zhylkibayev A.A., Chen C-H, Agarwal N.K., Sarbassov D.D. The nuclear import of ribosomal proteins is regulated by mTOR. Oncotarget. – 2014. – Vol. 5 (23). – P. 9577-9593. IF-6.359. Q1. Процентиль – 69. DOI: 10.18632/oncotarget.2473.
 3. Bulashev A.K., Borovikov S.N., Serikova S.S., SuranshievZh.A., Kiyan V.S., Eskendirova S.Z. Development of ELISA using anti-idiotypic antibodies for diagnosis of opisthorchiasis. Folia Parasitologica. – 2016. – Р. 63: 025. IF-1.271. Q3. Процентиль – 47. DOI: 10.14411/fp.2016.025.
 4. Vladimir S. Kiyan, Aitbay K. Bulashev, Aleksey V. Katokhin. Opisthorchis felineus and Metorchis bilis Metacercariae in Cyprinid Fish Leuciscus idus in Nura-Sarysu River, Kazakhstan. Korean J Parasitol. – 2018. – Vol. 56 (3). – P. 267-274. IF-1,207. Q3. Процентиль – 39. DOI: 10.3347/kjp.2018.56.3.267.
 5. Abetov DA, Kiyan VS, Zhylkibayev AA, Sarbassova DA, Alybayev SD, Spooner E, Song MS, Bersimbaev RI, Sarbassov DD. Formation of mammalian pre-ribosomes proceeds from intermediate to composed state during ribosome maturation. J. Biol. Chem. – 2019. – V. 292 (28). – P. 10746-10757. IF-5.157. Q2.Процентиль – 84. DOI: 10.1074/jbc.AC119.008378.
 6. Vladimir Kiyan, Aitbay Bulashev, Aibek Zhumalin, Ainura Smagulova, Ludmila Lider. Immunogenicity and Antigenicity of Opisthorchis felineus Proteins. Adv. Anim. Vet. Sci. 2020, 8(9): 933-939. Процентиль – 31http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2020/8.9.933.939.
 7. Aiganym Bekenova, Ainura Smagulova, Aleksey Katokhin, Sergei Borovikov, Vladimir Kiyan. Molecular Differential Diagnosis between Opisthorchis felineus and Metorchis bilis. Adv. Anim. Vet. Sci. 2020, 8(s3): 27-32. Процентиль – 31. http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2020/8.s3.27.32.
 8. Smagulova A., Katokhin A., Mambetpayeva B., Kulmaganbetova N., Kiyan V. A multiplex PCR assay for the differential detection of Opisthorchis felineus and Metorchis bilis. Georgian Medical News No 1 (310) 2021. 176-182. Процентиль – 20. PMID: 33658428.
 9. Uakhit RS, Lider LA, Smagulova AM, Leontyev SV, Abdrakhmanov SK, Kiyan VS. First Molecular Identification of Dirofilaria repens Found in a Wolf Heart in Kazakhstan. Adv. Anim. Vet. Sci. 2021, 9(9): 1342-1346. Процентиль – 31. http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2021/9.9.1342.1346.
 10. Uakhit R, Smagulova A, Syzdykova A, Abdrakhmanov S, Kiyan V (2022) Genetic diversity of Echinococcus spp. in wild carnivorous animals in Kazakhstan, Veterinary World, 15(6): 1489–1496. Процентиль – 79, doi: www.doi.org/10.14202/vetworld.2022.1489-1496.
 11. Киян В.С., Айтмагамбетова М., Смагулова А.М., Айтмагамбетова С. Отработка метода выделения ДНК описторхид из биологического материала. Вестник «Государственного  университета имени Шакарима город Семей», Семей. – 2018. – С. 173-177.
 12. Никитина М.И., Лидер Л.А., Киян В.С., Смагулова А.М. Эколого-биологические особенности и распространение Opisthorchis felineus в Коргалжынском районе Акмолинской области. Вестник СемГУ. Серия биологическая, Семей, 2018, №1 (81). – С. 259-263.
 13. Киян В.С., Смагулова А.М., Катохин А.В. Меторхоз в Северном Казахстане: состояние изученности и распространение // Вестник Experimental Biology, Al-Farabi Kazakh National University.  – Алматы. – 2019 №3(80). – С. 170-179.  https://doi.org/10.26577/eb-2019-3-b15
 14. Смагулова А.М., Киян В.С., Бекенова А.Б. Эффективность различных методов выделения днк из Opisthorchis felineus. Вестник КАТУ. Серия Ветеринарная, Нур-Султан, 2019, №3 (102). – С. 269-278.
 15. Смагулова А.М., Бекенова А.Б., Катохин А.В., Киян В.С. Молекулярные маркеры в диагностике описторхоза. Вестник КАТУ. Серия Ветеринарная, Нур-Султан, 2020, №2 (105). – С. 190-199. https://doi.org/10.47100/herald.v1i2.55
 16. Bekenova A.B., Smagulova A.M., Kiyan V.S. Veterinary-sanitary expertise of the fish from the Shagalaly river // Вестник КазНУ. – 2021. – Vol. № 3 (88). – Р. 87-95. https://doi.org/10.26577/eb.2021.v88.i3.09
 17. Uakhit R.S., Smagulova A.M., Lider L.A., Leont’ev S.V., Berber A.P., Kiyan V.S. Species composition of wolf (Canis lupus) helminth fauna in Kazakhstan // Eurasian Journal of Applied Biotechnology. – 2022. – Vol. №.1,– P. 49-58. https://doi.org/10.11134/btp.1.2022.6
 18. Smagulova А.М., Uakhit R.S., Lider L.А., Lyalchenko А.S., Kiyan V.S. Distribution and genetic features of the causative agent of Alaria alata in wild carnivores of the steppe and forest-steppe zones of Kazakhstan. // Eurasian Journal of Applied Biotechnology. – 2022. – Vol. №.2,– P. 38-43. https://doi.org/10.11134/btp.2.2022.6
 19. Uakhit R.S., Kan M. Advantages Of The Staining Method For Studying The Morphological Characteristics Of Cestodes // Сейфуллин оқулары – 18(2) халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы: «Наука XXI Века – Эпоха Трансформации». Астана, 2022. – С. 205-206.
 20. Жумалин А.Х., Уахит Р.С., Сыздыкова А.С, Смагулова А.М., Леонтьев С.В. Қазақстанның далалық аймағындағы жабайы етқоректілердің гельминттік фаунасы // «Сейфуллин оқулары – 17 қазіргі аграрлық ғылым: цифрлық трансформация» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция.Астана, 2021.- Т.1, Ч.1 – С.316-318.

Қол жеткізілген нәтижелер

2023 жыл

Жобаның бірінші жылында Қазақстанның 6 облысынан жабайы канидтерден (қасқыр, түлкі, қарсақ түлкі), жабайы тұяқтылардан, аң құстарынан, кеміргіштерден және ауыл шаруашылығы жануарларынан биологиялық материалдың үлгілері алынды. Цестодоздар даму барысында дамудың бірнеше сатысынан өтеді, бірін-бірі дәйекті түрде өтеді және әртүрлі жануарларда локализацияланады. Біз әртүрлі даму сатыларына жататын Taeniosis тұқымдасының қоздырғыштарының үлгілерін жинадық.

Жүргізілген іс-шаралардың нәтижесінде зерттеу аймағындағы цестодтардың аралық және түпкілікті иелерінен биологиялық материал жиналды. Биологиялық қауіпсіздіктің жоғары стандарттарына сәйкес жануарлардың әртүрлі түрлерінен барлығы 2741 сынама жиналды. Алынған үлгілер паразитологиялық әдіспен зерттеліп, Taeniidae тұқымдасының гельминт түрлерін бірінші реттік идентификациялау жүргізілді. Қасқырлардан мыналар табылды: Taenia saginata, Taenia hydatigena, Taenia krabbei; түлкіде – Taenia crassiceps, Taenia multiceps, Taenia krabbei; қарсақтарда – Taenia krabbei; жабайы тұяқтылар мен ауылшаруашылық жануарларында – Eimeria spp., еркін тіршілік ететін нематодтар, стронтилатты жұмыртқалар, ооцисталар, цистод жұмыртқалары табылмады; аңшылық құстарда – Diorchis spp., Hymenolepis spp.; кеміргіштер – цистицеркоз кисталары.

Барлық үлгілер тоңазытқышта 4°C температурада бөлек ыдыстарда сақталады және одан әрі пайдалану үшін 70% этил спиртінде бекітіледі.

Зерттеу нәтижесінде Орталық және Солтүстік Қазақстандағы аралық және дефинитивтік қожайындардағы цестодиаздың қоздырғыштарын анықтау үшін биологиялық материал жиналды. Инвазияның ауқымы мен қарқындылығы анықталды. Паразитологиялық коллекция жиналды.