Chem Heterocycl Comp (2016) 52: 331
Ivan V. Kulakov, Diana N. Ogurtsova, Zarina T. Shulgau, Tulegen M. Seilkhanov, Yurii V. Gatilov
First Online: 01 July 2016
DOI: 10.1007/s10593-016-1886-7

Human Genomics 2016 10:15
Elena V. Zholdybayeva, Yerkebulan A. Talzhanov, Akbota M. Aitkulova, Pavel V. Tarlykov, Gulmira N. Kulmambetova, Aisha N. Iskakova, Aliya U. Dzholdasbekova, Olga A. Visternichan, Dana Zh. Taizhanova, Yerlan M. Ramanculov
Published: 8 June 2016
DOI: 10.1186/s40246-016-0077-z

Open Vet J. 2016;6(2):71-7.
Manat, A.V. Shustov, E. Evtehova, and S.Z. Eskendirova
First online: 20 May 2016
DOI: 10.4314/ovj.v6i2.1

Med Eng Phys. 2016 Apr 6.
Berikkhanova K., Omarbaev R., Gulyayev A., Shulgau Z., Ibrasheva D., Adilgozhina G., Shynggys S., Zhumadilov Z., Askarova Sh.
First online: 6 April 2016
doi:10.1016/j.medengphy.2016.02.014

Chemistry Heterocyclic Compounds (2016) 52: 329. 
A. Belova, V. S. Tritek, Z. T. Shul’gau, A. E. Gulyaev, L. V. Kovalenko, A. A. Drenin, E. Kh. Botirov
First Online: 07 March 2016
DOI: 10.1007/s10600-016-1633-4

Chemistry Heterocyclic Compounds (2015) 51: 991. 
Ivan V. Kulakov, Mariya V. Matsukevich, Zarina T. Shulgau, Shyngys Sergazy, Tulegen M. Seilkhanov, Amrit Puzari, Alexander S. Fisyuk
First Online: 12 January 2016
DOI: 10.1007/s10593-016-1809-7

BMC Plant Biology 2016 Jan 27;16 Suppl 1:9
Muterko A., Kalendar R., Salina E.
Published: 27 January 2016
DOI: 10.1186/s12870-015-0691-2

BMC Genetics
Iskakova A.N., Romanova A., Aitkulova A., Sikhayeva N., Zholdybayeva E., Ramanculov E.
Published: 19 January 2016
DOI: 10.1186/s12863-016-0329-x

Страница 2 из 2

О нас

Республиканское государственное предприятие «Национальный центр биотехнологии» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан – ведущий биологический научный центр страны, реализующий государственную политику поддержки и развития биотехнологической отрасли - создан Указом Президента Республики Казахстан в 1993 г.

Последние новости

Подписаться

Подпишитесь на новости