Genomics (2017)
Ruslan Kalendar, Bekbolat Khassenov, , Yerlan Ramankulov, Olga Samuilova, Konstantin I. Ivanov.
Available online 12 May 2017
DOI: 10.1016/j.ygeno.2017.05.005
BMC Medical Genetics (2017)
Sikhayeva N., Iskakova A., Saigi-Morgui N., Zholdybaeva E., Eap C. and Ramanculov E.
Published: 24 July 2017
DOI: 10.1186/s12881-017-0443-2

Stem Cells Int (2016)
Saparov A., Ogay V., Nurgozhin T., Jumabay M., Chen W.C.
First online: 16 October 2016
DOI: 10.1155/2016/3924858

PLoS ONE (2016)
Elena Shevtsova , Alexandr Shevtsov, Kasim Mukanov , Maxim Filipenko, Dinara Kamalova, Igor Sytnik, Marat Syzdykov, Andrey Kuznetsov, Assel Akhmetova, Mira Zharova, Talgat Karibaev, Pavel Tarlykov, Erlan Ramanculov
Published: December 1, 2016
DOI: 10.1371/journal. pone.0167496

ELECTROPHORESIS (2016)
Jiří Drábek, Michaela Smolíková, Ruslan Kalendar, Fernando A. Lopes Pinto, Pavel Pavloušek, Karel Klepárník, Ivo Frébort
First Online: 2 October 2016
DOI: 10.1002/elps.201600068

Planta (2016)
Alexandr Muterko, Ruslan Kalendar, Elena Salina
First Online: 13 August 2016
DOI: 10.1007/s00425-016-2584-5

Chem Heterocycl Comp (2016) 52: 331
Ivan V. Kulakov, Diana N. Ogurtsova, Zarina T. Shulgau, Tulegen M. Seilkhanov, Yurii V. Gatilov
First Online: 01 July 2016
DOI: 10.1007/s10593-016-1886-7

Human Genomics 2016 10:15
Elena V. Zholdybayeva, Yerkebulan A. Talzhanov, Akbota M. Aitkulova, Pavel V. Tarlykov, Gulmira N. Kulmambetova, Aisha N. Iskakova, Aliya U. Dzholdasbekova, Olga A. Visternichan, Dana Zh. Taizhanova, Yerlan M. Ramanculov
Published: 8 June 2016
DOI: 10.1186/s40246-016-0077-z

Open Vet J. 2016;6(2):71-7.
Manat, A.V. Shustov, E. Evtehova, and S.Z. Eskendirova
First online: 20 May 2016
DOI: 10.4314/ovj.v6i2.1

Med Eng Phys. 2016 Apr 6.
Berikkhanova K., Omarbaev R., Gulyayev A., Shulgau Z., Ibrasheva D., Adilgozhina G., Shynggys S., Zhumadilov Z., Askarova Sh.
First online: 6 April 2016
doi:10.1016/j.medengphy.2016.02.014

Страница 1 из 2

О нас

Республиканское государственное предприятие «Национальный центр биотехнологии» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан – ведущий биологический научный центр страны, реализующий государственную политику поддержки и развития биотехнологической отрасли - создан Указом Президента Республики Казахстан в 1993 г.

Последние новости

Подписаться

Подпишитесь на новости