Genomics (2017)
Ruslan Kalendar, Bekbolat Khassenov, , Yerlan Ramankulov, Olga Samuilova, Konstantin I. Ivanov.
Available online 12 May 2017
DOI: 10.1016/j.ygeno.2017.05.005
BMC Medical Genetics (2017)
Sikhayeva N., Iskakova A., Saigi-Morgui N., Zholdybaeva E., Eap C. and Ramanculov E.
Published: 24 July 2017
DOI: 10.1186/s12881-017-0443-2

Stem Cells Int (2016)
Saparov A., Ogay V., Nurgozhin T., Jumabay M., Chen W.C.
First online: 16 October 2016
DOI: 10.1155/2016/3924858

PLoS ONE (2016)
Elena Shevtsova , Alexandr Shevtsov, Kasim Mukanov , Maxim Filipenko, Dinara Kamalova, Igor Sytnik, Marat Syzdykov, Andrey Kuznetsov, Assel Akhmetova, Mira Zharova, Talgat Karibaev, Pavel Tarlykov, Erlan Ramanculov
Published: December 1, 2016
DOI: 10.1371/journal. pone.0167496

BMC Genetics
Iskakova A.N., Romanova A., Aitkulova A., Sikhayeva N., Zholdybayeva E., Ramanculov E.
Published: 19 January 2016
DOI: 10.1186/s12863-016-0329-x

BMC Plant Biology 2016 Jan 27;16 Suppl 1:9
Muterko A., Kalendar R., Salina E.
Published: 27 January 2016
DOI: 10.1186/s12870-015-0691-2

Chemistry Heterocyclic Compounds (2015) 51: 991. 
Ivan V. Kulakov, Mariya V. Matsukevich, Zarina T. Shulgau, Shyngys Sergazy, Tulegen M. Seilkhanov, Amrit Puzari, Alexander S. Fisyuk
First Online: 12 January 2016
DOI: 10.1007/s10593-016-1809-7

Chemistry Heterocyclic Compounds (2016) 52: 329. 
A. Belova, V. S. Tritek, Z. T. Shul’gau, A. E. Gulyaev, L. V. Kovalenko, A. A. Drenin, E. Kh. Botirov
First Online: 07 March 2016
DOI: 10.1007/s10600-016-1633-4

Med Eng Phys. 2016 Apr 6.
Berikkhanova K., Omarbaev R., Gulyayev A., Shulgau Z., Ibrasheva D., Adilgozhina G., Shynggys S., Zhumadilov Z., Askarova Sh.
First online: 6 April 2016
doi:10.1016/j.medengphy.2016.02.014

Open Vet J. 2016;6(2):71-7.
Manat, A.V. Shustov, E. Evtehova, and S.Z. Eskendirova
First online: 20 May 2016
DOI: 10.4314/ovj.v6i2.1

Страница 1 из 2

Біз туралы

Елдің биотехнология саласын мемлекеттік қолдау және дамыту саясатын іске асыратын жетекші биологиялық ғылыми орталық - «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті «Ұлттық биотехнология орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны (ҰБО) Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 1993 жылы құрылды. Орталық биотехнология, биологиялық қауіпсіздік және экология саласындағы мемлекетпен қаржыландырылатын ғылыми-техникалық бағдарламаларды орындайды және үйлестіреді.

Соңғы жаңалықтар