PLoS One (2017)
Yuriy G. Kim, Aliya Zh. Baltabekova, Erzhan E. Zhiyenbay, Altynai S. Aksambayeva, Zhadyra S. Shagyrova, Rinat Khannanov, Erlan M. Ramanculov, Alexandr V. Shustov
Published: December 7, 2017
DOI: 10.1371/journal.pone.0189308
ACS Sensors (2017)
Ying Liu, Ali Rahimian, Sergiy Krylyuk, Tam Vu, Bruno Crulhas, Gulnaz Stybayeva, Meruyert Imanbekova, Dong-Sik Shin, Albert Davydov, and Alexander Revzin
First online: 9 October 2017
DOI: 10.1021/acssensors.7b00486
Inflammation research (2017)
Saparov A, Ogay V, Nurgozhin T, Chen WCW, Mansurov N, Issabekova A, Zhakupova J.
First online: 09 June 2017
DOI: 10.1007/s00011-017-1060-4
Human Antibodies (2017)
Nurgul S, Sailau A, Aigerim T, Assylbek Z, Erlan R, Bekbolat K, Saule E.
Published 11 September 2017
DOI: 10.3233/HAB-170327
Genomics (2017)
Ruslan Kalendar, Bekbolat Khassenov, , Yerlan Ramankulov, Olga Samuilova, Konstantin I. Ivanov.
Available online 12 May 2017
DOI: 10.1016/j.ygeno.2017.05.005
BMC Medical Genetics (2017)
Sikhayeva N., Iskakova A., Saigi-Morgui N., Zholdybaeva E., Eap C. and Ramanculov E.
Published: 24 July 2017
DOI: 10.1186/s12881-017-0443-2

Stem Cells Int (2016)
Saparov A., Ogay V., Nurgozhin T., Jumabay M., Chen W.C.
First online: 16 October 2016
DOI: 10.1155/2016/3924858

PLoS ONE (2016)
Elena Shevtsova , Alexandr Shevtsov, Kasim Mukanov , Maxim Filipenko, Dinara Kamalova, Igor Sytnik, Marat Syzdykov, Andrey Kuznetsov, Assel Akhmetova, Mira Zharova, Talgat Karibaev, Pavel Tarlykov, Erlan Ramanculov
Published: December 1, 2016
DOI: 10.1371/journal. pone.0167496

BMC Genetics
Iskakova A.N., Romanova A., Aitkulova A., Sikhayeva N., Zholdybayeva E., Ramanculov E.
Published: 19 January 2016
DOI: 10.1186/s12863-016-0329-x

BMC Plant Biology 2016 Jan 27;16 Suppl 1:9
Muterko A., Kalendar R., Salina E.
Published: 27 January 2016
DOI: 10.1186/s12870-015-0691-2

Страница 1 из 2

Біз туралы

Елдің биотехнология саласын мемлекеттік қолдау және дамыту саясатын іске асыратын жетекші биологиялық ғылыми орталық - «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті «Ұлттық биотехнология орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны (ҰБО) Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 1993 жылы құрылды. Орталық биотехнология, биологиялық қауіпсіздік және экология саласындағы мемлекетпен қаржыландырылатын ғылыми-техникалық бағдарламаларды орындайды және үйлестіреді.

Соңғы жаңалықтар