Өнертабыстар

2016ж2015ж2014ж
Тіркеу нөмірі Атауы Авторлар Жарияланған күні
Патент №31467 О, А, Asia-1 серотипті аусыл вирусына қарсы иммунизацияға арналған вакциналы ақуыз

Калиева М.Ж.
Балтабекова А. Ж.
Шустов А. В.
Раманкулов Е. М.

31/08/2016 ж.
Селекциялық жетістікке патент №678

«Қазақстан 20» жаздық жұмсақ бидайы

Шек Г.
Хапилина О.
Созинова Л.
Штефан Г.
Иванова Г.
Фердерер Э.
Сейтбатталова А.
Турганбаева А.
Тагиманова Д.
Райзер О.
Какимжанова А.
Раманкулов Е.

15/07/2016 ж.
Селекциялық жетістікке патент №677

«Ақ орда» жаздық жұмсақ бидайы

Шек Г.
Шелаева Т.
Бабкенов А.
Хапилина О.
Созинова Л.
Орозалиева Ж.
Турганбаева А.
Новаковская О.
Какимжанова А.
Муканов К.
Раманкулов Е.

 15/07/2016 ж.

Селекциялық жетістікке патент №676

«Астаналық» картобы

Какимжанова А.
Раманкулов Е.
Каримова В.
Магзумова Г.
Рахимжанова А.
Созинова Л.
Муканов К.
Токбергенова Ж.
Айтбаев Т.
Красавин В.

 15/07/2016 ж.

Патент №31336

Картоптың фитофторозға төзімді формаларын құру тәсілі

Какимжанова А.А.
Хусанбаева А.Н.
Нечай Н.Л.
Есимсеитова А.К.
Каримова В.К.
Магзумова Г.К.
Раманкулов Е.М.

15/07/2016 ж.

Инновациялық патент №31284

Мақтаның «Түркістан» сортының гербицидке төзімді трансгенді өсімдігін алі тәсілі

Манабаева Ш.А.
Рахимжанова А.О.
Раманкулов Е.М.

30/06/2016 ж.

Инновациялық патент №31291

Полимераздық тізбектік реакция (ПТР) негізінде камилобактерияларды түрлік идентификациялау тәсілі

Шевцов А.Б.
Абишева Г.
Муканов К.К.
Раманкулов Е.М.
30/06/2016 ж.

Инновациялық патент №31311

IRAP-ПТР арқылы дәнді дақылдар сорттары мен линияларын генотиптеу үшін синтетикалық олигонуклеотидтердің жинағы

Календарь Р.Н.
Хапилина О.Н.
Тагиманова Д.С.
Альжанова А.Ж.
Райзер О.Б.
Раманкулов Е.М.

30/06/2016 ж.

Инновациялық патент №31303

Ферметтелген құс саңғырығы негізінде биологиялық тыңайтқыш алу тәсілі

Раманкулов Е.М.
Балпанов Д.С.
Тен О.А.
Сураганова Д.С.

30/06/2016 ж.

Инновациялық патент № 31033

Мультиплексті полимиразалық тізбектік реакция (ПТР) негізінде бруцеллаларды түрлік идентификациялау

Абишева Г.Д.
Шевцов А.Б.
Каиржанова А.Д.
Муканов К.К.
Раманкулов Е.М

15/04/2016 ж.

Инновациялық патент № 31056

N.benthamiana өсімдігінде gfp және адам г-ксф рекомбинантты ақуыздар гендерінің транзиентті экспрессиясы

Манабаева Ш.А.
Рахимжанова А.О.
Раманкулов Е.М

15/04/2016 ж.

Патент №30999

АррА фосфогидролазын продуциялайтын Escherichia coli ArcticExpress(DE3)RP/pAppA рекомбинантты штаммы

Абельденов С.К.
Силаев Д.В.
Кириллов С.О.
Кирибаева А.К.
Раманкулов Е.М.
Хасенов Б.Б.

15/03/2016 ж.
 

Патент №30998

Echerichia coli BL21/E3 pET22/gp51 микроорганизм штаммы –ірі қара мал лейкозы вирусының рекомбинантты gp51 антигенінің продуценті

 

Мукантаев К.Н.
Муканов К.К.
Шустов А.В.
Райымбек Г.
Турсунов К.А.
Бегалиева А.А.
Раманкулов Е.М.

 15/03/2016 ж.
Инновациялық патент №30963

Қан күретамырларының стент қызметін кейін қазақ популяциясында рестеноз даму тәукелінің диагностика тәсілі

Тарлыков П.В.
Айткулова А.М.
Искакова А.Н.
Тайжанова Д.Ж.
Жолдыбаева Е.В.
Раманкулов Е.М.

15/03/2016 ж.

Патент №26721

Escherichia coli жасушаларындағы генді плазмидтік экспрессиялау арқылы ірі қара малдың р24 лекозы вирусының рекомбинантталған нуклеокапсидті ақуызын алу тәсілі

Хасенов Б.Б.
Раманкулов Е.М.

25/12/2015 ж. 
Тіркеу нөмірі Атауы Авторлар Жарияланған күні
Инновациялық патент №30759 Полимеразалық тізбекті реакция (ПТР) негізінде бруцеллаларды түрлік иедентификациялау

Шевцов А.Б.
Абишева Г.Д.
Шевцова Е.С.
Муканов К.К.
Каиржанова А.Д.

25/12/2015 ж.
Патент №30794 Картоп Х вирусына моноклональды антиденелерді өндіруші Mab/PVX-2F9 - Mus Musculus L. жануарлардың гибридті өсірілетін жамушалар штамы

Ескендирова С.З.
Варицев Ю.А.
Сарина Н.И.
Манат Есбол
Муканов К.К.

 25/12/2015 ж.
Патент №30796 Микросателлитті маркерлерді пайдалану  негізінде картоптың сорттары мен формаларын идентификациялау тәсілі

Какимжанова А.А.
Есимсеитова А.К.
Ахметоллаев И.А.

 25/12/2015 ж.
Патент №30871 Listeria monocytogenes  антиген антигеннің р60 рекомбинантты продуценті - Escherichia coli BL21/E3.pET22/p60 микроорганизм штамы

Мукантаев К.Н.
Муканов К.К.
Шустов А.В.
Турсунов К.А.
Бегалиева А.А.

 25/12/2015 ж.
Патент №30872 А типіндегі аусыл вирусының рекомбинантты VP1 антигенінің продуценті - Echerichia coli BL21/ pET32/VP1A микроорганизмдер штамы

Мукантаев К.Н.
Муканов К.К.
Шустов А.В.
Турсунов К.А.
Бегалиева А.А.

 25/12/2015 ж.
Патент №30873 Cu/Zn – тәуелді супероксидисмутазды продуценттейтін  Echerichia coli Bl21(DE3)/pET22/SOD рекомбинантты штамы

Евтыхова Е.Б.
Шустов А.В.
Манат Е.
Ескендирова  С.З.
Кирибаева А.К.

 25/12/2015 ж.
Тіркеу нөмірі Атауы Авторлар Жарияланған күні
Патент РК №28630 Нақты уақыт режиміндегі полимеразды тізбекті реакция негізіндегі Варфаринның мөлшерлерін тандап алу экспресс тәсілі

Искакова А.Н.
Романова А.А.
Мухамедьяров Д.А.
Ахметоллаев И.А.
Куламетов Ж.А.
Жолдыбаева Е.В.
Момыналиев К.Т.

16/06/2014 ж.
Инновациялық патент №28456

Бактериыялық препараттарды және биологиялық белсенді қосымшаларды алуда колданылатын Bifidobacterium bifidum Y-1 штамы

Балпанов Д.С.
Тен О.А.
Ермолаева А.Н.

15/05/2014 ж.
Инновациялық патент №28836

Мұнай қабатының мұнай қайтарымдылығын биотехнологиялық жоғарлату әдісі

Момыналиев К.Т.
Курманбаев А.А.
Молдагулова Н.Б.
Сарсенова А.С.

 15/08/2014 ж.

Инновациялық патент №28717

Жануарларға азықтық қоспа үшін құрамында каротин бар ашытқылар негізігдегі Rhodotorula glutinis Rdi1 штамы

Балпанов Д.С.
Тен О.А.
Жусупова А.М.

 15/07/2014 ж.

Инновациялық патент №28716

Сүтқышқылды қымыз өнімін дайындауға арналған қолданылатын Lactibacillus bulgaricus штаммы

Балпанов Д.С.
Тен О.А.
Вайтман А.Н.

15/07/2014 ж.

Инновациялық патент №29146

Тыңайтқыштар өндіруге арналған Azotobacter vinelandii SA2 микроағзалар штаммы

Раманкулов Е.М.
Балпанов Д.С.
Тен О.А.
Сураганова Д.А.
Есенбаева А.Е.

17/11/2014 ж.
Инновациялық патент №28715 Сояға арналған биологиялық тыңайтқышты алу үшін Br.japonicum SR5 азотбекітуші түйнек микроағзалар штамы  

Балпанов Д.С.
Тен О.А.
Пуронен С.В.
Жусупова А.М.

15/07/2014 ж.
Инновациялық патент №25460 Иммунохроматография талдау негізінде ірі қара малдың бруцеллезын серологиялық диагностикалаудың жедел тәсілі  

Ескендирова С.
Дзантиев Б.
Бызова Н.
Сотников Д.
Жердев А.
Балтин К.
Раманкулов Е.
Муканов К.
Булашев А.
Шенжанов К.
Унышева Г.

15/08/2014 ж.
 

Инновациялық патент №29152

Escherichia coli BL21(DE3) /pTPM рекомбинатты штаммының көмегімен Thermus aquaticus Taq-pol бактериясы полимеразының термиялық төзіді ДНҚ-сын алу тәсілі

 

Абельденов С.К.
Бердыгулова Ж.А.
Силаев Д.В.
Раманкулов Е.М.
Хасенов Б.Б.

17/11/2014 ж.
Инновациялық патент №28927 Алтын-күмістұратын табанды шикізаттың өңдеудің әдістемесі  

Семенченко Г.В.
Абубакриев А.Т.
Балпанов Д. С.
Ханнанов Р.А.
Тен О.А.
Жакупов Е.Ж.

15/09/2014 ж.
Инновациялық патент №29093 Жануарлардағы асқазан-ішек ауруларының профилактикасы үшін пробиотикалық жемшөп қоспасын алу тәсілі  

Раманкулов Е.М.
Балпанов Д.С.
Тен О.А.
Сурганова Д.А.
Жусупов С.И.

17/11/2014 ж.
Инновациялық патент №29227 Аминқышқылды кешен негізіндегі азықтық қоспаны алу тәсілі Раманкулов Е.М.
Балпанов Д.С.
Тен О.А.
Суюнова А.Б.
15/12/2014 ж.
More in this category: Қызмет көрсету »

Біз туралы

Елдің биотехнология саласын мемлекеттік қолдау және дамыту саясатын іске асыратын жетекші биологиялық ғылыми орталық - «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті «Ұлттық биотехнология орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны (ҰБО) Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 1993 жылы құрылды. Орталық биотехнология, биологиялық қауіпсіздік және экология саласындағы мемлекетпен қаржыландырылатын ғылыми-техникалық бағдарламаларды орындайды және үйлестіреді.

Соңғы жаңалықтар