Жасушалық биотехнология зертханасы

Зерттеулер бағыттарыБасты басылымдарИнновациялық әзірлемелерҰсынылатын қызметтер
 • Вирусология, иммунология, фармакология және жасушалық биотехнология аймағында қолдану үшін адам және жануарлардың жасуша өсінділер банкін толықтыру мен қолдау;
 • Күйіктер кезіндегі тері жамылғысы мен жұмсақ ұлпалардың және ұзақ жазылмайтын жаралардың регенерациясы үшін адамның диплоидты өсірілетін жасушалары негізінде ұлпа-инженерлік кұрылымдарды және жасуша трансплантаттарын алу;
 • Аутологиялық және аллогенді мезенхимальді бағаналы жасушалардың бағдарлы дифференцировка технологиясын пайдалану арқылы мамандырылған жасушаларды алу;
 • Моноклональді антиденелер негізінде патогендер мен ісік жасушаларын анықтау.
 
 • Данлыбаева Г.А., Абугалиев К.Р., Кнауб Л.В. , Шаймарданова Г.М.

  Ксенографты  брюшины КРС с культивируемыми  фибробластами для лечения ожогов Сб.научных трудов IV съезда комбустиологов России -13-16 октября 2013, М.,2013.- С.99-100.

 • Абугалиев  К.Р., Данлыбаева Г.А.

  Оценка результатов приживления при комбинированной алло-аутодермопластике// Сб.научных трудов IV съезда комбустиологов России -13-16 октября 2013, М.,2013.- С.130-132. http://combustiolog.ru

 • Рамазанов Ж.К., Кутняков П.В.,  Баймагамбетов Ш.А., Най М., Данлыбаева Г.А.

  Клеточные технологии в заживлении ожоговых ран//Травматология и ортопедия.- 2013.- №3-4.-С.68-72.

 • Морозова Г.И., Михайлова, Г.Р., Данлыбаева, Лопатина О.А.,  Г.А., Подчерняева Р.Я., Егорочкин Ю.В.

  Сравнительное исследование эффектов частотно-резонансных воздействий и голографической информационной копии на модели клеток мозга хорька с применением потенциал-чувствительного флуоресцентного зонда// Биомедицинская радиоэлектроника. - 2013. - № 5. - С. 28-35. Импакт-фактор 0,9.

 • Данлыбаева Г.А., Кумашева В.Т.,  Мынбай А.М., Искакова А.Н., Огай В.Б., Баянова М.Ф., Камалиева Б.О., Сапарбаев С.С., Каюпов Б.А.

  Морфо-функциональные характеристики новых штаммов диплоидных эмбриональных фибробластов для клеточной терапии. // Наука и мир.- 2014.- № 2 (6).- Vol. I.- Р.106-111. Импакт-фактор 0,325.

 • Dаnlybaeva G., Zhylkibayev A., Akhmadeyeva Zh., Belan E., Ramazanov Zh.

  Clinical experience with chitosan matrix and cultured fibroblasts for burns//Abstract book of third international scientific conference “Regenerative Medicine & Healthy Aging” .- 2014. – P.35.

 • Данлыбаева Г.А., Иманбекова М.К., Секенова А.Е.

  Видовая идентификация клеточных культур методом ПЦР// Ж.«Биотехнология. Теория и практика» - 2014.- № 1, С. 28-35.

 • Danlybaeva G. A., Zhylkibayev A. A., Bekbolsynov D.A., Rykov V. A., V. A.. Tritek V. A., Silaev D. V., Gulyaev A. E.

  Impact Of Carborane Derivatives On In Vitro Cell Viability// Abstract book of Skoltech Bio-Med Conference: «Towards Therapies of the Future», 25-28 May, 2014. -2014.-  P.35-44.

 • Данлыбаева Г.А., Ахмадеева Ж.Т.

  Влияние антиоксидантов и витаминов на функциональную активность клеток человека в условиях in vitro// Ж.«Биотехнология. Теория и практика» - 2016.- № 1.- С. 4-14.

 • Инновационный патент Республики Казахстан № 25091 от 12.12.2011.

  Штамм диплоидной культуры  эмбриональных фибробластов человека ФЭЧ 2/09 для регенеративной медицины. Данлыбаева Г. А., Огай В.Б., Каюпов Б.А.,  Кумашева В. Т., Аманжолов Р.А., Муканов К.К., Раманкулов Е.М.

 • Инновационный патент Республики Казахстан №27238 от 15.8.2013.

  Способ регенерации кожного покрова с использованием клеточного препарата Фиброспрей. Абугалиев К.Р., Данлыбаева Г.А.

 • Патент Республики Казахстан № 26959 от 15.05.2013.

  Способ культивирования фибробластов человека на подложке из ксеногенной брюшины»

 • Патент Республики Казахстан № 26735 от 15.03.2013.

  Способ индикации опухолевых клеток рака молочной железы методом иммунофлуоресценции на основе моноклональных антител».  Ескендирова С.З., Унышева Г.Б., Сарина Н. И., Данлыбаева Г. А., Каукабаева Г.К., Мукантаев К.Н.,  Муканов К.К., Раманкулов Е.М.

 • Патент Республики Казахстан № 30386 19.08.2015

  Способ лечения ожоговых ран и посттравматических раневых дефектов с использованием хитозан-пектиновой подложки с культивированными аллофибробластами.  Батпенов  Ж.К.,  Балгазаров С.С.,  Рамазанов Ж.К., Белан Е.А., Жылкибаев А.А., Ахмадеева Ж.Т., Данлыбаева Г.А.

 • Патент Республики Казахстан № 30382 от 15.09.2015

  Биологическое покрытие для лечения ожогов и ран. Огай В.Б., Абугалиев К.Р., Данлыбаева Г.А.

 • Патент ЕАПО № 201400992 30.11.2015

  «Биологическое раневое покрытие». Абугалиев К.Р., Огай В.Б., Данлыбаева Г.А., Силаев Д.В.

   

 • Күйіктер  мен ұзақ уақыт бойы жазылмайтын жараларды емдеуге арналған адамның аллогенді фибробласттары негізіндегі жасуша препараты;
 • «Фиброспрей» жасуша препаратын қолданып, тері жамылғысын регенерациялау әдісі;
 • Аллофибробласттар өсірілген хитозан-пектинді төсенішті пайдаланып күйікті жараны емдеу əдісі;
 • Ірі-қара малдың бруцеллез ауруын экспресс-диагностикалау үшін иммунохроматографиялық сынақ-жүйесі.
 • Адамның диплоидты фибробластарын және қайта егілетін жасушаларын  ғылыми зерттеу лабораторияларына коммерциялық негізде өсіру және беру;
 • Тапсырыс берушінің талаптарына сай әртүрлі патогендер  мен жасуша маркерлеріне моноклональді және поликлональді антиденелерді алу;
 • In vitro  жағдайда дәрілік және биологиялық белсенді заттардың  цитотоксикалық қасиеттерін анықтау;
 • Жұмыс орнында тәжірибелік сабақтармен ілесіп келетін алғашқы және қайта егілетін жасушаларды өсіру негіздерінен курс;
 • Грант жобалармен және ғылыми мақалаларды рецензиялау.

Біз туралы

Елдің биотехнология саласын мемлекеттік қолдау және дамыту саясатын іске асыратын жетекші биологиялық ғылыми орталық - «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті «Ұлттық биотехнология орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны (ҰБО) Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 1993 жылы құрылды. Орталық биотехнология, биологиялық қауіпсіздік және экология саласындағы мемлекетпен қаржыландырылатын ғылыми-техникалық бағдарламаларды орындайды және үйлестіреді.

Соңғы жаңалықтар