Genomics (2017)
Ruslan Kalendar, Bekbolat Khassenov, , Yerlan Ramankulov, Olga Samuilova, Konstantin I. Ivanov.
Available online 12 May 2017
DOI: 10.1016/j.ygeno.2017.05.005
BMC Medical Genetics (2017)
Sikhayeva N., Iskakova A., Saigi-Morgui N., Zholdybaeva E., Eap C. and Ramanculov E.
Published: 24 July 2017
DOI: 10.1186/s12881-017-0443-2

Stem Cells Int (2016)
Saparov A., Ogay V., Nurgozhin T., Jumabay M., Chen W.C.
First online: 16 October 2016
DOI: 10.1155/2016/3924858

PLoS ONE (2016)
Elena Shevtsova , Alexandr Shevtsov, Kasim Mukanov , Maxim Filipenko, Dinara Kamalova, Igor Sytnik, Marat Syzdykov, Andrey Kuznetsov, Assel Akhmetova, Mira Zharova, Talgat Karibaev, Pavel Tarlykov, Erlan Ramanculov
Published: December 1, 2016
DOI: 10.1371/journal. pone.0167496

ELECTROPHORESIS (2016)
Jiří Drábek, Michaela Smolíková, Ruslan Kalendar, Fernando A. Lopes Pinto, Pavel Pavloušek, Karel Klepárník, Ivo Frébort
First Online: 2 October 2016
DOI: 10.1002/elps.201600068

Planta (2016)
Alexandr Muterko, Ruslan Kalendar, Elena Salina
First Online: 13 August 2016
DOI: 10.1007/s00425-016-2584-5

Chem Heterocycl Comp (2016) 52: 331
Ivan V. Kulakov, Diana N. Ogurtsova, Zarina T. Shulgau, Tulegen M. Seilkhanov, Yurii V. Gatilov
First Online: 01 July 2016
DOI: 10.1007/s10593-016-1886-7

Human Genomics 2016 10:15
Elena V. Zholdybayeva, Yerkebulan A. Talzhanov, Akbota M. Aitkulova, Pavel V. Tarlykov, Gulmira N. Kulmambetova, Aisha N. Iskakova, Aliya U. Dzholdasbekova, Olga A. Visternichan, Dana Zh. Taizhanova, Yerlan M. Ramanculov
Published: 8 June 2016
DOI: 10.1186/s40246-016-0077-z

Med Eng Phys. 2016 Apr 6.
Berikkhanova K., Omarbaev R., Gulyayev A., Shulgau Z., Ibrasheva D., Adilgozhina G., Shynggys S., Zhumadilov Z., Askarova Sh.
First online: 6 April 2016
doi:10.1016/j.medengphy.2016.02.014

Chemistry Heterocyclic Compounds (2016) 52: 329. 
A. Belova, V. S. Tritek, Z. T. Shul’gau, A. E. Gulyaev, L. V. Kovalenko, A. A. Drenin, E. Kh. Botirov
First Online: 07 March 2016
DOI: 10.1007/s10600-016-1633-4

Page 1 of 2

About us

Republican State Enterprise “National Center for Biotechnology” under the Science Committee of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (hereinafter – NCB) - country’s leading biological center,  implementing the State policy on support and development of biotechnology industry – was founded by the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan in 1993. The center implements and coordinates the government-funded scientific – technical programmes in the field of biotechnology, biosafety and ecology.

Last posts

Newsletter

Подпишитесь на новости